เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทางบริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ได้เข้าร่วมจัดงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าครั้งที่ 3
''Ship Technology for the Next Decade'' (Ship Tech.lll)
ณ HALL 2 อาคารอิม เพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี
    วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรือในอนาคต โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือ มาเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการฯ ในงาน
มีการจัดการบรรยายทางวิชาการ การจัดแสดงผลงานและเทคนิคต่างๆ ตลอดจนการสาธิตนำเสนอ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ
อุปกรณ์ ของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ร่วมงานจะได้รับข้อมูลต่างๆ จากบริษัทผู้ผลิตโดยตร


 
   
 
 
   
  Copy right 2012 Asian Marine Services PCL. ALL rights reserved  
  www.asimar.com E-mail : mkd@asimar.com Tel : 66 (2) 815 2060 Fax : 66 (2) 453 7214