พิธีปล่อยเรือลงน้ำ เรือวางทุ่นพร้อมเครน
ขนาดยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตริกตัน “เรือท่าเรือ ๑๒๓”
วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558
ณ บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)


The Launching of
  BUOY TENDER "TARUA 123"
on Friday 7th August 2015
At Asian Marine Services Public Company Limited
 
   
 
 
     
  Copy right 2012 Asian Marine Services PCL. ALL rights reserved  
  www.asimar.com E-mail : mkd@asimar.com Tel : 66 (2) 815 2060 Fax : 66 (2) 453 7214