พิธีส่งมอบเรือเกาะตาเกียว
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558
ณ การท่าเรือสีหนุวิวล์ 


Acceptance  of
A30M TUG BOAT KOH TAKIEV
on Monday 17th August 2015
at Port Authority Of Sihanoukville Cambodia

     
                  
     
   
   
   
     
                  
                 
      Copy right 2012 Asian Marine Services PCL. ALL rights reserved      
      www.asimar.com E-mail : mkd@asimar.com Tel : 66 (2) 815 2060 Fax : 66 (2) 453 7214