พิธีส่งมอบเรือเกาะตาเกียว
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2558
ณ บริษัทเอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)


Deliverer Ceremony of
A30M TUG BOAT KOH TAKIEV
on Tuesday 4th August 2015
at Asian Marine Services Public Company Limited

 
     
 
     
 
     
  Copy right 2012 Asian Marine Services PCL. ALL rights reserved  
  www.asimar.com E-mail : mkd@asimar.com Tel : 66 (2) 815 2060 Fax : 66 (2) 453 7214