กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ใน โครงการน้ำใจงาม (Happy Heart)  
 
   
 
                   Copy right 2012 Asian Marine Services PCL. ALL rights reserved  
  www.asimar.com E-mail : mkd@asimar.com Tel : 66 (2) 815 2060 Fax : 66 (2) 453 7214