บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)
ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติเฉลิมพรเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ในวันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ
 
     
 
     
 
  Copy right 2012 Asian Marine Services PCL. ALL rights reservedd  
  www.asimar.com E-mail : mkd@asimar.com Tel : 66 (2) 815 2060 Fax : 66 (2) 453 7214